Vlielands Eerste

           Senioren Vereniging

Wie zorgen er nou voor dat u telkens weer een mooi programma voorgeschoteld krijgt en dat uw belangen behartigd worden?


Nou, daar wordt vooral door het bestuur van de Vlielands Eerste.... over nagedacht en ook verder uitgewerkt. Wie dat zijn? Kijkt u zelf maar.......


Voorzitter:Secretaris:Penningmeester:Bestuursleden:
Behalve een actief bestuur zijn er altijd veel handjes nodig om alles wat de Vlielands Eerste Senioren Vereniging haar leden wil voorschotelen gladjes te laten verlopen en uw belangen behartigen.

Daarvoor kan de vereniging gelukkig een beroep doen op een aantal vrijwilligers die elk een eigen coördinatie taak hebben.

Coördinator Water-gymnastiek:Lid Raad van Advies Doeksen:Lid Klantenpanel Doeksen:
Bestuur

(placeholder)

Heleen Rommens-Venema

voorzitter@vlielandseerste.nl

06-15580244

Eleanora Koster-Weiland

secretaris@vlielandseerste.nl

0562-850260

Ineke Weber

penningmeester@vlielandseerste.nl

0562-850501

Willy van de Heide

0562-451546


Judith van Houten-Gunning

06-18121214
Heleen Rommens-Venema

heleen.rommens@gmail.com

06-15580244

Frank Weber

weberfrank@home.nl

0562-850501


In Memoriam

Fransca Fuld-HazenbergVrijdag 14 augustus bereikte ons het bericht dat ons bestuurslid Fransca Fuld Hazenberg was overleden.


Nadat Fransca op Vlieland is komen wonen werd zij ca 4 jaar geleden gevraagd om deel te nemen in het bestuur van VESV.

Met veel enthousiasme heeft zij zich in gezet en nam voor de VESV plaats in het klantenpanel van rederij Doeksen.

Helaas stak bij haar de gevreesde ziekte weer de kop op! Maar Fransca heeft elk lichtpuntje die haar geboden werd aangepakt en kwam dan weer vol verhalen naar de vergaderingen met de boodschap: ”Ze krijgen mij er niet onder hoor !!!”

Maar helaas het heeft niet zo mogen zijn. Op 14 augustus was deze sterke vrouw uitgestreden.

Zondagochtend werd zij, begeleid door haar familie, naar de boot gebracht en naar de vaste wal vervoerd waar in besloten kring afscheid van haar is genomen.


Wij zullen haar inzet in het bestuur missen!

Het bestuur van VESV wenst de naaste familie heel veel sterkte bij het dragen van dit verlies.


Heleen Rommens

voorzitter