Vlielands Eerste

           Senioren Vereniging

Wie zorgen er nou voor dat u telkens weer een mooi programma voorgeschoteld krijgt en dat uw belangen behartigd worden?


Nou, daar wordt vooral door het bestuur van de Vlielands Eerste.... over nagedacht en ook verder uitgewerkt. Wie dat zijn? Kijkt u zelf maar.......


Voorzitter:Secretaris:Penningmeester:Bestuursleden:
Behalve een actief bestuur zijn er altijd veel handjes nodig om alles wat de Vlielands Eerste Senioren Vereniging haar leden wil voorschotelen gladjes te laten verlopen en uw belangen behartigen.

Daarvoor kan de vereniging gelukkig een beroep doen op een aantal vrijwilligers die elk een eigen coördinatie taak hebben.

Coördinator Water-gymnastiek:Lid Raad van Advies Doeksen:Lid Klantenpanel Doeksen:
Bestuur

(placeholder)

Heleen Rommens-Venema

voorzitter@vlielandseerste.nl

0562-451627

Eleanora Koster-Weiland

secretaris@vlielandseerste.nl

0562-850260

Ineke Weber

penningmeester@vlielandseerste.nl

0562-850501

Willy van de Heide

0562-451546


Fransca Fuld-Hazenberg

06-22796285


Judith van Houten-Gunning

06-18121214


Martha Pelgrim-Oosting

0562-850768

Heleen Rommens-Venema

heleen.rommens@gmail.com

06-15580244

Frank Weber

weberfrank@home.nl

0562-850501

Fransca Fuld-Hazenberg

06-22796285