9

Wie zorgen er nou voor dat u telkens weer een mooi programma voorgeschoteld krijgt en dat uw belangen behartigd worden?


Nou, daar wordt vooral door het bestuur van de Vlielands Eerste.... over nagedacht en ook verder uitgewerkt. Wie dat zijn? Kijkt u zelf maar.......


Heleen Rommens-Venema

Voorzitter

voorzitter@vlielandseerste.nl

0562-451627Eleanora Koster-Weiland

Secretaris

secretaris@vlielandseerste.nl

0562-850260Ineke Weber

Penningmeester

penningmeester@vlielandseerste.nl

0562-850501

Willy van de Heide

Bestuurslid

0562-451546
Fransca Fuld-Hazenberg

Bestuurslid

Judith van Houten - Gunning

Bestuurslid

Martha Pelgrim-Oosting

BestuurslidBestuur

(placeholder)