Vlielands Eerste

           Senioren Vereniging

Vlielands Eerste Senioren Vereniging is opgericht in 2013 omdat er behoefte bestond aan een vereniging die aandacht heeft voor en iets te bieden heeft aan de senioren die op Vlieland wonen. Op dit moment prijzen we ons gelukkig met ongeveer 190 leden. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat men in ons heeft en we voelen ons gesterkt in de mening dat een Vlielandse Senioren Vereniging van groot belang kan zijn binnen onze kleine gemeenschap.

Vlielands Eerste Senioren Vereniging is de formele naam maar wordt ook wel aangeduid als VESV.  Omdat mensen zich vaak verslikken in deze afkorting, wordt de vereniging in de wandelgangen ook wel “Vlielands Eerste….” genoemd.

De vereniging wil opkomen voor de rechten en belangen van de ouderen op Vlieland en hun materiële, sociale en culturele positie zo mogelijk verbeteren, zodat zij hun plaats als volwaardige leden van de samenleving kunnen blijven innemen.

Vlielands Eerste respecteert hierbij de godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke opvattingen die haar leden hebben.

Het bestuur doet er samen met een team van vrijwilligers alles aan om de leden een interessant programma te bieden. Sinds de oprichting hebben we een ruim scala aan activiteiten gehad en blijven we eraan werken om een agenda vast te stellen voor een wat langere periode, de voorjaarsagenda en de najaarsagenda. Natuurlijk kan er ook wel eens iets tussendoor worden gedaan maar in beginsel hanteren we een "zomerstop".

We streven naar 8 nieuwsbrieven per jaar, die in principe in digitale vorm verschijnen. Senior zijn staat niet gelijk aan digibeet zijn! Slechts een enkeling ontvangt nog een papieren exemplaar in de brievenbus.

De nieuwsbrieven bevatten de agenda voor de komende tijd en vestigen de aandacht op zaken die voor onze leden van belang kunnen zijn, maar die niet door ons worden verzorgd zoals bijvoorbeeld tennisles bij de Tennisclub Vlieland, jeu de boules bij Flidunen of acties van de Uiterton.

Teneinde zo goed mogelijk te zijn geïnformeerd over alle facetten van onze gemeenschap zijn de bestuursleden ook lid van andere maatschappelijke groeperingen. Zo participeren wij ook in de Raad van Advies van WoonFriesland en het Klantenpanel van Rederij Doeksen. Daarnaast besteedt een van onze bestuursleden speciale aandacht aan de zieken en ook de hoogtijdagen van onze leden althans voor zover bij ons bekend.

Maar we kunnen niets zonder Uw steun en bovenal Uw suggesties. Schroom dus niet, spreek ons aan en we zullen iets met Uw inbreng doen.

Over ons

(placeholder)